ابلاغ دستورالعمل بازگشایی نمادها در آینده نزدیک

ابلاغ دستورالعمل بازگشایی نمادها در آینده نزدیک
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، عدم برخورد با اخلالگران در بازار سرمایه را تضییع حقوق بیش از 10 میلیون سهامدار دانست و افزود: با چراغ سبز سازمان امور مالیاتی، قرار است مالیات نیز فقط به معاملات سود ده تعلق گیرد و افرادی که در خرید سهام ضرر کرده باشند، به زودی از مالیات معاف شوند.

ابلاغ دستورالعمل بازگشایی نمادها در آینده نزدیک

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، عدم برخورد با اخلالگران در بازار سرمایه را تضییع حقوق بیش از 10 میلیون سهامدار دانست و افزود: با چراغ سبز سازمان امور مالیاتی، قرار است مالیات نیز فقط به معاملات سود ده تعلق گیرد و افرادی که در خرید سهام ضرر کرده باشند، به زودی از مالیات معاف شوند.
ابلاغ دستورالعمل بازگشایی نمادها در آینده نزدیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author