شفاف سازی در خصوص دلایل توقف نماد معاملاتی “فایرا”

شفاف سازی در خصوص دلایل توقف نماد معاملاتی “فایرا”
شرکت آلومنیوم ایران دلایل توقف نماد معاملاتی خود از مهر ماه 94 را منتشر کرد.

شفاف سازی در خصوص دلایل توقف نماد معاملاتی “فایرا”

شرکت آلومنیوم ایران دلایل توقف نماد معاملاتی خود از مهر ماه 94 را منتشر کرد.
شفاف سازی در خصوص دلایل توقف نماد معاملاتی “فایرا”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author