فرابورس ایران میزبان مبادله 187 میلیون ورقه بهادار

فرابورس ایران میزبان مبادله 187 میلیون ورقه بهادار
در جریان بازار، سهامداران با جابه‌جایی بیش از 26 میلیون سهم به ارزش نزدیک به 21 میلیون ریال در نماد «ذوب» باعث شدند بیشترین حجم معاملات به این نماد که پربیننده‌ترین نماد امروز نیز بود تعلق گیرد. بیشترین ارزش مبادلاتی هم مربوط به نماد «سرچشمه» بود که به 26 میلیارد و 870 میلیون ریال رسید.

فرابورس ایران میزبان مبادله 187 میلیون ورقه بهادار

در جریان بازار، سهامداران با جابه‌جایی بیش از 26 میلیون سهم به ارزش نزدیک به 21 میلیون ریال در نماد «ذوب» باعث شدند بیشترین حجم معاملات به این نماد که پربیننده‌ترین نماد امروز نیز بود تعلق گیرد. بیشترین ارزش مبادلاتی هم مربوط به نماد «سرچشمه» بود که به 26 میلیارد و 870 میلیون ریال رسید.
فرابورس ایران میزبان مبادله 187 میلیون ورقه بهادار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author