بهبود در بازارهای فولاد

بهبود در بازارهای فولاد
هفته گذشته پس از چند روز ثبات تا پایان هفته بهبودهایی در بازار سنگ آهن رویت شد. سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد در چین از حدود ۶۲.۵ دلار پایان یک هفته قبل به ۶۳.۵۵ دلار هر تن خشک سی اف آر چین رسید. حاشیه سود بالای کارخانه ها باعث شد علی رغم برنامه کاهش تولید که شدت گرفته آن هایی که فعال بودند خرید بیشتری انجام دهند تا از قیمت بالای فولاد نهایت بهره را ببرند. البته بعید است این روند خیلی تداوم داشته باشد.

بهبود در بازارهای فولاد

هفته گذشته پس از چند روز ثبات تا پایان هفته بهبودهایی در بازار سنگ آهن رویت شد. سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد در چین از حدود ۶۲.۵ دلار پایان یک هفته قبل به ۶۳.۵۵ دلار هر تن خشک سی اف آر چین رسید. حاشیه سود بالای کارخانه ها باعث شد علی رغم برنامه کاهش تولید که شدت گرفته آن هایی که فعال بودند خرید بیشتری انجام دهند تا از قیمت بالای فولاد نهایت بهره را ببرند. البته بعید است این روند خیلی تداوم داشته باشد.
بهبود در بازارهای فولاد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author