نگاهی بر عملکرد یک ماهه “وصنعت”

ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن در دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 94 معادل 381 میلیارد و 967 میلیون ریال افزایش یافت.

سپهر نیوز

شهرداری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author