کسب 72 میلیارد ریالی سود واگذاریهای “پترول” طی یک ماه

کسب 72 میلیارد ریالی سود واگذاریهای “پترول” طی یک ماه
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 96 از بابت واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل 72 میلیارد و 654 میلیون ریال سود شناسایی کرد.

کسب 72 میلیارد ریالی سود واگذاریهای “پترول” طی یک ماه

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 96 از بابت واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل 72 میلیارد و 654 میلیون ریال سود شناسایی کرد.
کسب 72 میلیارد ریالی سود واگذاریهای “پترول” طی یک ماه

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author