“سپ” به روش بوک بیلدینگ عرضه می شود

“سپ” به روش بوک بیلدینگ عرضه می شود
شرکت پرداخت الکترونیک سامان که در تاریخ سوم آبان ماه امسال با شماره 11541 موفق به پذیرش در بورس شده‌ بود در حوزه «کامپیوتر و فعالیت‌های مربوط به آن»، گروه و طبقه «‌‌مشاوره مربوط به نرم افزار و عرضه نرم افزار» فعال است.

“سپ” به روش بوک بیلدینگ عرضه می شود

شرکت پرداخت الکترونیک سامان که در تاریخ سوم آبان ماه امسال با شماره 11541 موفق به پذیرش در بورس شده‌ بود در حوزه «کامپیوتر و فعالیت‌های مربوط به آن»، گروه و طبقه «‌‌مشاوره مربوط به نرم افزار و عرضه نرم افزار» فعال است.
“سپ” به روش بوک بیلدینگ عرضه می شود
!0===a.adult)&&”0″===ds2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author