کاهش نسبی فلز سرخ در رینگ لندن

کاهش نسبی فلز سرخ در رینگ لندن
طی معاملات روز دوشنبه در بازار فلزات لندن، فروش نقدی مس با کاهش رو به رو شد و به 6 هزار و 351 دلار رسید.

کاهش نسبی فلز سرخ در رینگ لندن

طی معاملات روز دوشنبه در بازار فلزات لندن، فروش نقدی مس با کاهش رو به رو شد و به 6 هزار و 351 دلار رسید.
کاهش نسبی فلز سرخ در رینگ لندن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author