رشد 47 درصدی سود “پارسان”

رشد 47 درصدی سود “پارسان”
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در دوره 6 ماهه منتهی به 30 اسفند 95 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 299 ریال سود شناسایی کرد که نسبت به مدت مشابه در سال 94 معادل 47 درصد رشد داشته است.

رشد 47 درصدی سود “پارسان”

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در دوره 6 ماهه منتهی به 30 اسفند 95 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 299 ریال سود شناسایی کرد که نسبت به مدت مشابه در سال 94 معادل 47 درصد رشد داشته است.
رشد 47 درصدی سود “پارسان”

label, , , , , , , , , , , ,

About the author