کاهش حجم عرضه و تقاضا در بازار

کاهش حجم عرضه و تقاضا در بازار
در معاملات امروز چهارشنبه 96.05.18 در بازار برق بورس انرژی، 5,721,000 کیلووات برق به ارزش 26 میلیارد و 266 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه شد.

کاهش حجم عرضه و تقاضا در بازار

در معاملات امروز چهارشنبه 96.05.18 در بازار برق بورس انرژی، 5,721,000 کیلووات برق به ارزش 26 میلیارد و 266 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش همراه شد.
کاهش حجم عرضه و تقاضا در بازار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author