پیام تسلیت رییس سازمان بورس در پی درگذشت حجت الاسلام نظرپور

پیام تسلیت رییس سازمان بورس در پی درگذشت حجت الاسلام نظرپور
خبر ناگوار ارتحال استاد مسلم اقتصاد اسلامی و مالی اسلامی، دانشمند مبرز و عالم وارسته حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدنقی نظرپور عضو کارگروه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو شورای فقهی بانک مرکزی، موجب تاثر و اندوه است.

پیام تسلیت رییس سازمان بورس در پی درگذشت حجت الاسلام نظرپور

خبر ناگوار ارتحال استاد مسلم اقتصاد اسلامی و مالی اسلامی، دانشمند مبرز و عالم وارسته حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدنقی نظرپور عضو کارگروه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو شورای فقهی بانک مرکزی، موجب تاثر و اندوه است.
پیام تسلیت رییس سازمان بورس در پی درگذشت حجت الاسلام نظرپور

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author