مقاومت نیروگاه‌ها در برای کاهش قیمت

مقاومت نیروگاه‌ها در برای کاهش قیمت
در بازار برق بورس انرژی، همچنان فروشندگان تمایلی به کاهش قیمت پیشنهادی خود نداشته و انتظار افزایش قیمت را در بازار دارند.

مقاومت نیروگاه‌ها در برای کاهش قیمت

در بازار برق بورس انرژی، همچنان فروشندگان تمایلی به کاهش قیمت پیشنهادی خود نداشته و انتظار افزایش قیمت را در بازار دارند.
مقاومت نیروگاه‌ها در برای کاهش قیمت

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author