معاملات در بورس هو چی مین ویتنام متوقف شد

معاملات در بورس هو چی مین ویتنام متوقف شد
مشکلات فنی که در 30 دقیقه ابتدایی بازار در بورس ویتنام پدید آمد موجب شد کل معاملات امروز این بازار لغو شود.

معاملات در بورس هو چی مین ویتنام متوقف شد

مشکلات فنی که در 30 دقیقه ابتدایی بازار در بورس ویتنام پدید آمد موجب شد کل معاملات امروز این بازار لغو شود.
معاملات در بورس هو چی مین ویتنام متوقف شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author