معافیت ۱۰ درصدی مالیاتی برای عرضه کنندگان در بورس کالا

معافیت ۱۰ درصدی مالیاتی برای عرضه کنندگان در بورس کالا
مدیرعامل بورس کالا اظهار داشت: برنامه عرضه‌های کالاهای وارداتی در بورس کالا را داریم. بیشتر کالاهای کشاورزی که برای تنظیم بازار و برای اینکه از التهاب بازار جلوگیری شود، در بورس عرضه می‌شود. به طور نمونه بخشی از شکر مصرفی را وارد می‌کنیم، اگر آنچه را که وارد می‌کنیم برای فروش در آینده در بورس ثبت سفارش کنیم بازار آرامش پیدا می‌کند. در رینگ صادراتی هم به دنبال این هستیم که برخی تابلوهای مشترک با برخی بورس‌های دنیا را ایجاد کنیم

معافیت ۱۰ درصدی مالیاتی برای عرضه کنندگان در بورس کالا

مدیرعامل بورس کالا اظهار داشت: برنامه عرضه‌های کالاهای وارداتی در بورس کالا را داریم. بیشتر کالاهای کشاورزی که برای تنظیم بازار و برای اینکه از التهاب بازار جلوگیری شود، در بورس عرضه می‌شود. به طور نمونه بخشی از شکر مصرفی را وارد می‌کنیم، اگر آنچه را که وارد می‌کنیم برای فروش در آینده در بورس ثبت سفارش کنیم بازار آرامش پیدا می‌کند. در رینگ صادراتی هم به دنبال این هستیم که برخی تابلوهای مشترک با برخی بورس‌های دنیا را ایجاد کنیم
معافیت ۱۰ درصدی مالیاتی برای عرضه کنندگان در بورس کالا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author