“بورس” بورسی می شود

“بورس” بورسی می شود
روز چهارشنبه مورخ 1395.10.01 همزمان با آغاز فصل جدید، نماد معاملاتی بورس تهران در فهرست نرخ‌های تابلو اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران گشایش نماد می شود.

“بورس” بورسی می شود

روز چهارشنبه مورخ 1395.10.01 همزمان با آغاز فصل جدید، نماد معاملاتی بورس تهران در فهرست نرخ‌های تابلو اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران گشایش نماد می شود.
“بورس” بورسی می شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author