شهر «منبج» سوریه به طور کامل آزاد شد

شهر «منبج» سوریه به طور کامل آزاد شد

شهر «منبج» سوریه به طور کامل آزاد شد

شهر «منبج» سوریه به طور کامل آزاد شد

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author