رکورد روزانه معامله شکر شکسته شد

رکورد روزانه معامله شکر شکسته شد
14هزار و 854 تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی و یک هزار و 200 تن ذرت دانه ای نیز در این تالار داد و ستد شد.

رکورد روزانه معامله شکر شکسته شد

14هزار و 854 تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی و یک هزار و 200 تن ذرت دانه ای نیز در این تالار داد و ستد شد.
رکورد روزانه معامله شکر شکسته شد

دانلود نرم افزار جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author