جزییات ورود خریداران حقیقی به تالار پتروشیمی

جزییات ورود خریداران حقیقی به تالار پتروشیمی
مصوبه هیات پذیرش بورس کالای ایران، امکان ورود اشخاص حقیقی در خرید محصولات پتروشیمی که در بورس کالا با مازاد عرضه روبه‌رو هستند را فراهم کرد.

جزییات ورود خریداران حقیقی به تالار پتروشیمی

مصوبه هیات پذیرش بورس کالای ایران، امکان ورود اشخاص حقیقی در خرید محصولات پتروشیمی که در بورس کالا با مازاد عرضه روبه‌رو هستند را فراهم کرد.
جزییات ورود خریداران حقیقی به تالار پتروشیمی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author