انعقاد بیش از ۴ هزار قرارداد آتی سکه

انعقاد بیش از ۴ هزار قرارداد آتی سکه
حجم معاملات آتی سکه روز گذشته در بورس کالای ایران به ۴ هزار و ۶۵۸ قرارداد رسید و ارزش معاملات نیز از ۶۳۵ میلیارد ریال فراتر رفت.

انعقاد بیش از ۴ هزار قرارداد آتی سکه

حجم معاملات آتی سکه روز گذشته در بورس کالای ایران به ۴ هزار و ۶۵۸ قرارداد رسید و ارزش معاملات نیز از ۶۳۵ میلیارد ریال فراتر رفت.
انعقاد بیش از ۴ هزار قرارداد آتی سکه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author