افزایش 13 دلاری قیمت نفت ایران

افزایش 13 دلاری قیمت نفت ایران
اوپک میانگین قیمت نفت سنگین ایران در ماه ژوئیه را 46 دلار و یک سنت برای هر بشکه اعلام کرده که این رقم نسبت به ماه پیش از آن 3.1 درصد افزایش یافته است.

افزایش 13 دلاری قیمت نفت ایران

اوپک میانگین قیمت نفت سنگین ایران در ماه ژوئیه را 46 دلار و یک سنت برای هر بشکه اعلام کرده که این رقم نسبت به ماه پیش از آن 3.1 درصد افزایش یافته است.
افزایش 13 دلاری قیمت نفت ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author