افت بهای آتی سکه همسو با بازار نقدی

افت بهای آتی سکه همسو با بازار نقدی
حجم معاملات آتی سکه روز گذشته در بورس کالای ایران به ۱۱هزار و ۲۶۸ قرارداد و ارزش معاملات نیز به یک هزار و ۵۴۹ میلیارد ریال رسید.

افت بهای آتی سکه همسو با بازار نقدی

حجم معاملات آتی سکه روز گذشته در بورس کالای ایران به ۱۱هزار و ۲۶۸ قرارداد و ارزش معاملات نیز به یک هزار و ۵۴۹ میلیارد ریال رسید.
افت بهای آتی سکه همسو با بازار نقدی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author