مسیر صعب العبور سعودی برای عرضه آرامکو، نروژ عقب نشست

مسیر صعب العبور سعودی برای عرضه آرامکو، نروژ عقب نشست
صندوق توسعه یک تریلیون دلاری نروژ قصد دارد تمامی سهام نفت و گاز موجود در پرتفوی خود را به فروش برساند و دیگر بر روی این صنایع سرمایه گذاری نکند.

مسیر صعب العبور سعودی برای عرضه آرامکو، نروژ عقب نشست

صندوق توسعه یک تریلیون دلاری نروژ قصد دارد تمامی سهام نفت و گاز موجود در پرتفوی خود را به فروش برساند و دیگر بر روی این صنایع سرمایه گذاری نکند.
مسیر صعب العبور سعودی برای عرضه آرامکو، نروژ عقب نشست

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author