یک شرکت سیمانی به جمع فرابورسی‌ها اضافه شد

یک شرکت سیمانی به جمع فرابورسی‌ها اضافه شد

شرکت سیمان ساوه به عنوان دویست و هشتمین نماد معاملاتی(یکصد و بیست و پنجمین شرکت در بازار دوم) در بازار دوم فرابورس ایران درج شد.

یک شرکت سیمانی به جمع فرابورسی‌ها اضافه شد
یک شرکت سیمانی به جمع فرابورسی‌ها اضافه شد

شرکت سیمان ساوه(سهامی عام) پس از احراز کلیه شرایط پذیرش به عنوان دویست و هشتمین نماد معاملاتی(یکصد و بیست و پنجمین شرکت در بازار دوم) در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج شد.

این شرکت که در روز دهم مهرماه امسال پذیرش و در روز 28 بهمن ماه جاری نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شده، با نماد معاملاتی “ساوه” در گروه و زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ روی تابلوی بازار دوم فرابورس ایران نشسته است.

label,

About the author