سهامداران برای خرید و فروش کدام نمادها در صفوف میلیونی ایستادند

سهامداران برای خرید و فروش کدام نمادها در صفوف میلیونی ایستادند

شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز با رشد بیش از 64 هزار واحدی به کانال یک میلیون و 546  هزار واحدی صعود کرد.

شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز با رشد بیش از 64 هزار واحدی به کانال یک میلیون و 546  هزار واحدی صعود کرد.

به گزارش نبض بورس، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (سه شنبه نهم تیرماه 99)، با افزایش 64911 واحدی معادل 4.38 درصد در ارتفاع یک میلیون و 546 هزار و 850 واحدی قرار گرفت. شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با افزایش 17186 واحدی معادل4.38 درصد به کانال  409 هزار و 556 واحدی صعود کرد. شاخص کل هم وزن نیز، با رشد 18288 واحدی معادل 4.21 درصد، رقم 453 هزار و 40 واحد را به نمایش گذاشت، شاخص قیمت (هم وزن) نیز با افزایش 12057 واحدی معادل 4.21 درصد به کانال 298 هزار و 685 واحدی صعود کرد.

شاخص آزاد شناور با افزایش 89625واحدی معادل 4.58 درصد به سطح دو میلیون و 48 هزار و 566 واحدی رسید. شاخص بازار اول با 48118 واحد افزایش معادل 4.31 درصد در کانال یک میلیون و 164 هزار و 315 واحدی ایستاد و شاخص بازار دوم نیز، با 128574 واحد افزایش معادل 4.49 درصد همراه بود و رقم 2 میلیون و 992 هزار و 224 واحدی را به نمایش گذاشت.

نگاهی به ارزش معاملات

ارزش معاملات بیش 10355.5 میلیارد تومان بوده که ناشی از داد و ستد بیش از 5.800 میلیارد سهم طی یک میلیون و159 هزار نوبت معاملاتی بوده است.فلزات اساسی با 1053.8 میلیارد تومان و پس از آن نمادهای بانکی با 93-0.4 میلیارد تومان بیشترین گردش نقدینگی را در اختیار داشتند.

7 نماد با بیشترین تقاضا

پالایش نفت اصفهان(شپنا)/سایپا(خساپا)/ایران خودرو(خودرو)/سرمایه گذاری تایمن اجتماعی(شستا)/پالایش نفت بندرعباس(شبندر)/بانک صادرات(وبصادر)/پالایش نفت تهران(شتران)

7 نماد با بیشترین عرضه

سرمایه گذاری غدیر(وغدیر)/نهادهای مالی بورس انرژی(انرژی 1)/پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ (غشاذر)/صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت كمند (كمند)/قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ (ختوقا)/نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار (نبورس)/صندوق واسطه گري مالي يكم-سهام (دارا يكم)

7 نماد با بیشترین افزایش قیمت

لبنيات‌ پاك‌(غپاک)/قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ (ختوقا)/آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن)/بورس اوراق بهادار تهران (بورس)/زملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس)/پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ (غشاذر)/كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال(زمگسا)

7 نماد با بیشترین کاهش قیمت

نهادهای مالی بورس انرژی(انرژی 1)/قنداصفهان(قصفها)/فرآورده های نسوز پارس(کفپارس)/باما(فاما)/ايران‌ياساتايرورابر (پاسا)/فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) /كارگزاران بورس اوراق بهادار (كبورس)

رفت و امدها

نماد معاملاتی شركت های سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی (وصندوق1)، پتروشیمی خراسان (خراسان1)، صنایع‌كاغذسازی‌كاوه‌ (چكاوه1) با توجه به تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری كنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر؛ گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید1)، سیمان‌ تهران‌ (ستران1)، بانک‌اقتصادنوین‌ (ونوین1)، سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ (وآذر1)، سیمان خوزستان (سخوز1)، سیمان فارس نو (سفانو1)، تولیدی‌مهرام‌ (غمهرا1)، لبنیات‌كالبر (غالبر1)، سیمان‌ داراب‌ (ساراب1)، سیمان‌ خزر (سخزر1)، صنایع سیمان دشتستان (سدشت1)، سیمان‌ شمال‌ (سشمال1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم1)،سرمایه‌گذاری‌غدیر (وغدیر1)، سرمایه‌ گذاری‌ البرز(والبر1)، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید1)، سیمان‌ارومیه‌ (ساروم1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، دارویی و بهداشتی لقمان(دلقما)، پتروشیمی شازند(شاراك)، بازرسی فنی و كنترل خوردگی تكین كو(رتكو)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، مجتمع فولاد خراسان(فخاس)جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی_عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف شدند.

در مقابل، نماد معاملاتی شركت های گروه صنعتی سپاهان(فسپا)، پالایش نفت تبریز(شبریز)، بیمه آسیا(آسیا)، تامین سرمایه امید(امید)،سرمایه گذاری شفا دارو(شفا)، سیمان هرمزگان(سهرمز) با توجه به انتشار اطلاعات حاصل از برگزاری كنفرانس اطلاع رسانی در تارنمای كدال در خصوص تغییرات بیش از 50 درصدی قیمت سهام؛ لبنیات‌ پاك‌(غپاك)،كشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌ (زمگسا)،پگاه‌آذربایجان‌غربی‌(غشاذر)، ملی كشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس)،آهنگری‌ تراكتورسازی‌ ایران‌ (خاهن)وشیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌ (غشان) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، گروه دارویی البرز(والبر)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب؛ بورس اوراق بهادار تهران(بورس)با توجه به رفع تعلیق نماد معاملاتی، كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران(كبورس)، نهادهای مالی بورس اوراق بهادار تهران(نبورس) با توجه به بازگشایی نماد اصلی، زغالسنگ نگین طبس(كطبس)، فروسیلیس ایران(فروس)، گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران(ختوقا)،پارس دارو(دپارس)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بازگشایی شدند.

نماد معاملاتی حق تقدم شركت داروسازی دكتر عبیدی(دعبیدح)با توجه به عدم كشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت حراج شد.

نماد معاملاتی شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی (وصندوق1) لابراتوارداروسازی‌ دكترعبیدی‌ (دعبیدح1) با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام با وقفه همراه شدند.

label, ,

About the author