پیش بینی درآمد هر سهم “شپدیس” در سال 96

پیش بینی درآمد هر سهم “شپدیس” در سال 96
شرکت پتروشیمی پردیس پیش‌بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 را با سرمایه 6 هزار میلیارد ریال، به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد.

پیش بینی درآمد هر سهم “شپدیس” در سال 96

شرکت پتروشیمی پردیس پیش‌بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 را با سرمایه 6 هزار میلیارد ریال، به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد.
پیش بینی درآمد هر سهم “شپدیس” در سال 96

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , ,

About the author