“فسرب” و سود 63 ریالی پایان سال مالی

“فسرب” و سود 63 ریالی پایان سال مالی
شرکت ملی سرب و روی ایران پیش‌بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 را با سرمایه 322 میلیارد ریال، به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد.

“فسرب” و سود 63 ریالی پایان سال مالی

شرکت ملی سرب و روی ایران پیش‌بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 را با سرمایه 322 میلیارد ریال، به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد.
“فسرب” و سود 63 ریالی پایان سال مالی

قدیر نیوز

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author