“دماوند” با ارزش جایگزینی بیش از 6 هزار میلیارد تومان در راه فرابورس

این نیروگاه به عنوان بزرگترین نیروگاه حرارتی و سیکل ترکیبی کشور شناخته می شود که به عنوان یکی از 10 شرکت معروف به ماده 27 قانون بودجه، در سال 89 تا91 به عنوان رد دیون به بنیاد شهید واگذار شد.

باشگاه خبری ورزشی

ورزشی

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author