پوشش 58 درصدی پیش‌بینی “ولصنم”

پوشش 58 درصدی پیش‌بینی “ولصنم”
شرکت لیزینگ صنعت و معدن پیش‌بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 را با سرمایه دو هزار میلیارد ریال، به صورت حسابرسی شده اعلام کرد.

پوشش 58 درصدی پیش‌بینی “ولصنم”

شرکت لیزینگ صنعت و معدن پیش‌بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 را با سرمایه دو هزار میلیارد ریال، به صورت حسابرسی شده اعلام کرد.
پوشش 58 درصدی پیش‌بینی “ولصنم”

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author