شفاف سازی “شراز” درباره عدم انتشار گزارش 9 ماهه

شفاف سازی “شراز” درباره عدم انتشار گزارش 9 ماهه
مدیرعامل شرکت پالایش نفت شیراز در نامه ای خطاب به رییس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی درباره عدم انتشار به موقع صورت های مالی 9 ماهه توضیح داد.

شفاف سازی “شراز” درباره عدم انتشار گزارش 9 ماهه

مدیرعامل شرکت پالایش نفت شیراز در نامه ای خطاب به رییس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی درباره عدم انتشار به موقع صورت های مالی 9 ماهه توضیح داد.
شفاف سازی “شراز” درباره عدم انتشار گزارش 9 ماهه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author