بلوک 5 درصدی سهام “سمات” روی میز مزایده می‌رود

بلوک 5 درصدی سهام “سمات” روی میز مزایده می‌رود
عرضه بلوکی سهام سمات در روز 27 امردادماه 1395 به قیمت پایه هر سهم، 6 هزار و 600 ریال انجام می‌شود.

بلوک 5 درصدی سهام “سمات” روی میز مزایده می‌رود

عرضه بلوکی سهام سمات در روز 27 امردادماه 1395 به قیمت پایه هر سهم، 6 هزار و 600 ریال انجام می‌شود.
بلوک 5 درصدی سهام “سمات” روی میز مزایده می‌رود

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author