پیشنهاد افزایش سرمایه 35 درصدی “ورنا”

پیشنهاد افزایش سرمایه 35 درصدی “ورنا”
هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، افزایش سرمایه این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته را به مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهاد داد.

پیشنهاد افزایش سرمایه 35 درصدی “ورنا”

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، افزایش سرمایه این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته را به مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهاد داد.
پیشنهاد افزایش سرمایه 35 درصدی “ورنا”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author