نخستین “بومی نو- فین تک” دانش آموزی در بازار سرمایه

نخستین “بومی نو- فین تک” دانش آموزی در بازار سرمایه
شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس با همکاری موسسه کارآفرینان شایسته فردا (مجری طرح ملی کاشف؛ تحت نظارت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)، در راستای تفاهم نامه همکاری منعقده، رویداد آموزشی فرهنگ سازی “بومی نو- فین تک” را با رویکرد بازار سرمایه ایران به اجرا گذاشته است .

نخستین “بومی نو- فین تک” دانش آموزی در بازار سرمایه

شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس با همکاری موسسه کارآفرینان شایسته فردا (مجری طرح ملی کاشف؛ تحت نظارت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)، در راستای تفاهم نامه همکاری منعقده، رویداد آموزشی فرهنگ سازی “بومی نو- فین تک” را با رویکرد بازار سرمایه ایران به اجرا گذاشته است .
نخستین “بومی نو- فین تک” دانش آموزی در بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author