شروع فرآیند داوری نخستین جشنواره “بورس و رسانه”

شروع فرآیند داوری نخستین جشنواره “بورس و رسانه”
یاسر فلاح مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با شروع فرآیند داوری نخستین جشنواره “بورس و رسانه” گفت: حدود 500اثر از ١٢٥ خبرنگار و تحلیل‌گر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که این آثار پس از آماده سازی و تفکیک موضوعی، از فردا توسط دوران، ارزیابی و بررسی می شود.

شروع فرآیند داوری نخستین جشنواره “بورس و رسانه”

یاسر فلاح مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با شروع فرآیند داوری نخستین جشنواره “بورس و رسانه” گفت: حدود 500اثر از ١٢٥ خبرنگار و تحلیل‌گر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که این آثار پس از آماده سازی و تفکیک موضوعی، از فردا توسط دوران، ارزیابی و بررسی می شود.
شروع فرآیند داوری نخستین جشنواره “بورس و رسانه”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author