شفاف سازی “خکاوه” در خصوص یک شایعه

شفاف سازی “خکاوه” در خصوص یک شایعه
سایپا دیزل در مورد خبر منتشره در تارنمای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای توضیح داد.

شفاف سازی “خکاوه” در خصوص یک شایعه

سایپا دیزل در مورد خبر منتشره در تارنمای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای توضیح داد.
شفاف سازی “خکاوه” در خصوص یک شایعه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author