مذاکره با خارجی ها برای مشارکت/ افزایش سرمایه “لازما”منع قانونی ندارد/ برنامه های شرکت جهت خروج از زیان

مذاکره با خارجی ها برای مشارکت/ افزایش سرمایه “لازما”منع قانونی ندارد/ برنامه های شرکت جهت خروج از زیان
شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش از سال گذشته اقدامات لازم قانونی جهت انجام افزایش سرمایه 913 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی های مجموعه را انجام داده است و از لحاظ قانونی هیچ منبعی برای انجام این کار وجود ندارد، چرا که در دفاتر شرکت تا پایان سال 94 ثبت شده است.

مذاکره با خارجی ها برای مشارکت/ افزایش سرمایه “لازما”منع قانونی ندارد/ برنامه های شرکت جهت خروج از زیان

شرکت کارخانه های صنعتی آزمایش از سال گذشته اقدامات لازم قانونی جهت انجام افزایش سرمایه 913 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی های مجموعه را انجام داده است و از لحاظ قانونی هیچ منبعی برای انجام این کار وجود ندارد، چرا که در دفاتر شرکت تا پایان سال 94 ثبت شده است.
مذاکره با خارجی ها برای مشارکت/ افزایش سرمایه “لازما”منع قانونی ندارد/ برنامه های شرکت جهت خروج از زیان

باشگاه خبری ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author