عرضه بلوک سهام “وسینا” توسط بنیاد مستضعفان برای سومین بار

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به عنوان سهامدار عمده بانک سینا درنظر دارد تا 10 درصد از سهام این بانک را طی معامله بلوکی عرضه کند که تاکنون زمان دقیق انجام این برنامه و قیمت پایه آن مشخص نشده است و این موضوع به شرایط معامله بستگی دارد.

استخدام

ساخت بنر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author