یکسان سازی نرخ و راه اندازی بازار مشتقه ارز از اولویت های دولت دوازدهم باشد

یکسان سازی نرخ و راه اندازی بازار مشتقه ارز از اولویت های دولت دوازدهم باشد
​شورای عالی بورس با اعلام یک آماده باش به بورس کالا، راه اندازی بازار مشتقه ارزی را به تصویب رسانده که در همین راستا، زیرساخت های فنی لازم جهت انجام معاملات مشتقه ارزی اعم از معاملات آتی و آپشن ارز در بورس کالا فراهم شده و ضمن طراحی نرم افزارهای معاملاتی لازم و آزمایش آن، دستورالعمل های مورد نیاز برای آن نیز تدوین شده است.

یکسان سازی نرخ و راه اندازی بازار مشتقه ارز از اولویت های دولت دوازدهم باشد

​شورای عالی بورس با اعلام یک آماده باش به بورس کالا، راه اندازی بازار مشتقه ارزی را به تصویب رسانده که در همین راستا، زیرساخت های فنی لازم جهت انجام معاملات مشتقه ارزی اعم از معاملات آتی و آپشن ارز در بورس کالا فراهم شده و ضمن طراحی نرم افزارهای معاملاتی لازم و آزمایش آن، دستورالعمل های مورد نیاز برای آن نیز تدوین شده است.
یکسان سازی نرخ و راه اندازی بازار مشتقه ارز از اولویت های دولت دوازدهم باشد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author