چهار هزار و 844 میلیارد ریال سود انواع اوراق

چهار هزار و 844 میلیارد ریال سود انواع اوراق
مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از پرداخت بیش از 4 هزار و 844 میلیارد ریال سود انواع اوراق در شهریور ماه امسال خبر داد.

چهار هزار و 844 میلیارد ریال سود انواع اوراق

مدیر امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از پرداخت بیش از 4 هزار و 844 میلیارد ریال سود انواع اوراق در شهریور ماه امسال خبر داد.
چهار هزار و 844 میلیارد ریال سود انواع اوراق

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author