پنج نماد سردمدار بیشترین افزایش مالکیت حقوقی

پنج نماد سردمدار بیشترین افزایش مالکیت حقوقی
در روز ۲۵ ام مرداد ماه، نماد “بترانس” با بیشترین افزایش تقاضا و بیشترین افزایش مالکیت حقوقی در صدر جدول نمادهای برتر بازار قرار گرفت و به نظر می‌رسد راه برای رشد بیشتر هموار شده باشد.

پنج نماد سردمدار بیشترین افزایش مالکیت حقوقی

در روز ۲۵ ام مرداد ماه، نماد “بترانس” با بیشترین افزایش تقاضا و بیشترین افزایش مالکیت حقوقی در صدر جدول نمادهای برتر بازار قرار گرفت و به نظر می‌رسد راه برای رشد بیشتر هموار شده باشد.
پنج نماد سردمدار بیشترین افزایش مالکیت حقوقی

اندروید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author