مهلت ثبت نام درآزمون های بازار سرمایه تا 17 مرداد ماه تمدید شد

مهلت ثبت نام درآزمون های بازار سرمایه تا 17 مرداد ماه تمدید شد
رییس مرکز آموزش سازمان بورس با اعلام اینکه مهلت یاد شده، به هیچ وجه تمدید نخواهد شد، از داوطلبان درخواست می شود ثبت نام خود را هر چه سریع‌تر تکمیل کرده و آن را به ساعات پایانی ثبت نام موکول نکنند.

مهلت ثبت نام درآزمون های بازار سرمایه تا 17 مرداد ماه تمدید شد

رییس مرکز آموزش سازمان بورس با اعلام اینکه مهلت یاد شده، به هیچ وجه تمدید نخواهد شد، از داوطلبان درخواست می شود ثبت نام خود را هر چه سریع‌تر تکمیل کرده و آن را به ساعات پایانی ثبت نام موکول نکنند.
مهلت ثبت نام درآزمون های بازار سرمایه تا 17 مرداد ماه تمدید شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author