مرجعیت رسمی قیمت پسته در دنیا با عرضه مستمر در بورس کالای ایران

مرجعیت رسمی قیمت پسته در دنیا با عرضه مستمر در بورس کالای ایران
طی جلسه دیروز ستاد عالی پسته استان کرمان، حامد سلطانی نژاد جایگاه بورس کالا در عرضه محصولات کشاورزی را تشریح کرد و پیرامون مزایای عرضه پسته در این بازار سخن گفت و عنوان کرد: بورس کالا بعد از 10 سال از آغاز فعالیت خود، جایگاه خود را در کشور پیدا کرده است و در حوزه صادرات محصولات مختلف به خوبی اقدام می کند. ضمن اینکه بورس کالا می خواهد می خواهد فعالان کنونی را با قالب جدیدتری آشنا کند تا از همه از منافع بازارها بهره مند شوند.

مرجعیت رسمی قیمت پسته در دنیا با عرضه مستمر در بورس کالای ایران

طی جلسه دیروز ستاد عالی پسته استان کرمان، حامد سلطانی نژاد جایگاه بورس کالا در عرضه محصولات کشاورزی را تشریح کرد و پیرامون مزایای عرضه پسته در این بازار سخن گفت و عنوان کرد: بورس کالا بعد از 10 سال از آغاز فعالیت خود، جایگاه خود را در کشور پیدا کرده است و در حوزه صادرات محصولات مختلف به خوبی اقدام می کند. ضمن اینکه بورس کالا می خواهد می خواهد فعالان کنونی را با قالب جدیدتری آشنا کند تا از همه از منافع بازارها بهره مند شوند.
مرجعیت رسمی قیمت پسته در دنیا با عرضه مستمر در بورس کالای ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author