مذاکره با وزارت نفت برای اصلاح قیمت خوراک به دستور رییس جمهور

مذاکره با وزارت نفت برای اصلاح قیمت خوراک به دستور رییس جمهور
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی ایران با اعلام اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که هاب آمریکا و کانادا برای تعیین قیمت متان قابل قبول هستند چرا که این کشورها در حوزه تولید و صادرات گاز به عنوان رقیب محسوب می‌شوند، تصریح کرد: اما هاب هلند و انگلیس که تولید کننده واقعی گاز نیستند و واردکننده گاز از روسیه بوده، نباید معیار قیمت گذاری و تعیین فرمول فروش خوراک متان به صنایع پتروشیمی باشند.

مذاکره با وزارت نفت برای اصلاح قیمت خوراک به دستور رییس جمهور

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی ایران با اعلام اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که هاب آمریکا و کانادا برای تعیین قیمت متان قابل قبول هستند چرا که این کشورها در حوزه تولید و صادرات گاز به عنوان رقیب محسوب می‌شوند، تصریح کرد: اما هاب هلند و انگلیس که تولید کننده واقعی گاز نیستند و واردکننده گاز از روسیه بوده، نباید معیار قیمت گذاری و تعیین فرمول فروش خوراک متان به صنایع پتروشیمی باشند.
مذاکره با وزارت نفت برای اصلاح قیمت خوراک به دستور رییس جمهور

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author