قطار عرضه‌های اولیه فرابورس به ایستگاه هفتم رسید؛

قطار عرضه‌های اولیه فرابورس به ایستگاه هفتم رسید؛
این شرکت یکشنبه بیست و چهارم مرداد ماه از 70 میلیون سهام در دست خود تعداد 7 میلیون سهم معادل 10 درصد را برای نخستین بار در بازار فرابورس ایران عرضه می‌کند که از این میزان 3 میلیون و 500 هزار سهم به فرایند کشف قیمت اختصاص یافته و مابقی مختص معامله‌گران آنلاین است.

قطار عرضه‌های اولیه فرابورس به ایستگاه هفتم رسید؛

این شرکت یکشنبه بیست و چهارم مرداد ماه از 70 میلیون سهام در دست خود تعداد 7 میلیون سهم معادل 10 درصد را برای نخستین بار در بازار فرابورس ایران عرضه می‌کند که از این میزان 3 میلیون و 500 هزار سهم به فرایند کشف قیمت اختصاص یافته و مابقی مختص معامله‌گران آنلاین است.
قطار عرضه‌های اولیه فرابورس به ایستگاه هفتم رسید؛

کیمیا دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author