عرضه 91 هزار تن جودامی در اولین روز شهریور ماه

عرضه 91 هزار تن جودامی در اولین روز شهریور ماه
روز دوشنبه اول شهریور ماه تالار محصولات کشاورزی میزبان عرضه 91 هزار تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی است.

عرضه 91 هزار تن جودامی در اولین روز شهریور ماه

روز دوشنبه اول شهریور ماه تالار محصولات کشاورزی میزبان عرضه 91 هزار تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی است.
عرضه 91 هزار تن جودامی در اولین روز شهریور ماه

سایت خبری زندگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author