عرضه 63 هزار تن انواع قیر، لوب کات و وکیوم باتوم

عرضه 63 هزار تن انواع قیر، لوب کات و وکیوم باتوم
تالار صادراتی بورس کالای ایران روز چهارشنبه 18 مرداد ماه میزبان عرضه 63 هزار تن انواع قیر، لوب کات و وکیوم باتوم است.

عرضه 63 هزار تن انواع قیر، لوب کات و وکیوم باتوم

تالار صادراتی بورس کالای ایران روز چهارشنبه 18 مرداد ماه میزبان عرضه 63 هزار تن انواع قیر، لوب کات و وکیوم باتوم است.
عرضه 63 هزار تن انواع قیر، لوب کات و وکیوم باتوم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author