عامل کاهش قیمت نفت در بازار جهانی

عامل کاهش قیمت نفت در بازار جهانی
قیمت نفت به دنبال تردید در مورد موفقیت مذاکره برای فریز نفتی در معاملات امروز کاهش یافت و به بشکه‌ای 48.82 دلار رسد.

عامل کاهش قیمت نفت در بازار جهانی

قیمت نفت به دنبال تردید در مورد موفقیت مذاکره برای فریز نفتی در معاملات امروز کاهش یافت و به بشکه‌ای 48.82 دلار رسد.
عامل کاهش قیمت نفت در بازار جهانی

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author