شرکت ملی نفت ایران در هفته‎ای که گذشت

شرکت ملی نفت ایران در هفته‎ای که گذشت
شرکت ملی حفاری ایران هفته گذشته با اعلام گزارش عملکرد خلاصه‎ای از چهار دهه فعالیت خود خبر ساز شد و از حفر و تکمیل چهار هزار و ۳۰۰ حلقه چاه نفت و گاز با متراژی بیش از ۹ میلیون متر در این مدت خبر داد.

شرکت ملی نفت ایران در هفته‎ای که گذشت

شرکت ملی حفاری ایران هفته گذشته با اعلام گزارش عملکرد خلاصه‎ای از چهار دهه فعالیت خود خبر ساز شد و از حفر و تکمیل چهار هزار و ۳۰۰ حلقه چاه نفت و گاز با متراژی بیش از ۹ میلیون متر در این مدت خبر داد.
شرکت ملی نفت ایران در هفته‎ای که گذشت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author