شرایط بازار سرمایه نسبت به سال گذشته بهتر است

شرایط بازار سرمایه نسبت به سال گذشته بهتر است
کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، جلب اعتماد عمومی فعالان بازار سرمایه، بهبود قیمت های جهانی فلزات و پرداخت بدهی های معوقه دولت به بخش خصوصی از طریق اوراق بدهی، از جمله عواملی است که موجب بهبود بازار سرمایه می‌شوند.

شرایط بازار سرمایه نسبت به سال گذشته بهتر است

کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، جلب اعتماد عمومی فعالان بازار سرمایه، بهبود قیمت های جهانی فلزات و پرداخت بدهی های معوقه دولت به بخش خصوصی از طریق اوراق بدهی، از جمله عواملی است که موجب بهبود بازار سرمایه می‌شوند.
شرایط بازار سرمایه نسبت به سال گذشته بهتر است

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author