سکه نقدی و آتی هم مسیر شدند

سکه نقدی و آتی هم مسیر شدند
در بازار نقدی طلا، روز شنبه، سکه تمام بهار آزادی به کانال یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان نزدیک شد، ولی دلار به نوسانات محدود در آستانه ۳ هزار و ۸۱۰ تومان ادامه داد.

سکه نقدی و آتی هم مسیر شدند

در بازار نقدی طلا، روز شنبه، سکه تمام بهار آزادی به کانال یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان نزدیک شد، ولی دلار به نوسانات محدود در آستانه ۳ هزار و ۸۱۰ تومان ادامه داد.
سکه نقدی و آتی هم مسیر شدند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author