سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی با مشارکت ۳ شرکت اروپایی

سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی با مشارکت ۳ شرکت اروپایی
پس از برجام 10 میلیارد دلار تفاهمنامه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت پتروشیمی ‌با کشورهای اروپایی و آسیای شرقی امضا شد که به‌زودی بخشی از آن مربوط به شرکت‌های معتبر اروپایی، به امضای قرارداد نهایی و جذب در این صنعت منجر می شود.

سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی با مشارکت ۳ شرکت اروپایی

پس از برجام 10 میلیارد دلار تفاهمنامه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت پتروشیمی ‌با کشورهای اروپایی و آسیای شرقی امضا شد که به‌زودی بخشی از آن مربوط به شرکت‌های معتبر اروپایی، به امضای قرارداد نهایی و جذب در این صنعت منجر می شود.
سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی با مشارکت ۳ شرکت اروپایی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author